Khám phá tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn vô cùng quen thuộc hiện nay, trên bao bì các dòng sản phẩm chúng ta đều có thể dễ dàng nhìn thấy biểu tượng tiêu chuẩn này. Vậy bạn hiểu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng  ISO 9001:2015 là gì, vì sao cần áp dụng tiêu chuẩn này cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp?

Tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn Quốc tế được ban hành và chấp nhận, có giá trị trên phạm vi toàn thế giới. Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý Chất lượng được áp dụng và chứng nhận cho doanh nghiệp giúp đảm bảo cho việc quản lý tốt chất lượng của sản phẩm, dịch vụ…

ISO9001 - Nắp Hố Ga, Song Chắn Rác
ISO9001 – Nắp Hố Ga, Song Chắn Rác

Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị đều áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đảm bảo về chất lượng sản phẩm, cũng như khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ổn định, đáp ứng mọi nhu cầu.

Nguồn gốc của tiêu chuẩn ISO

Tiêu chuẩn ISO được ban hành từ năm 1987, qua 4 lần xét duyệt, ban hành các phiên bản và đến phiên bản thứ 5 là hoàn thiện nhất cho đến nay chính là ISO 9001:2015.

Tiêu chuẩn ISO 9001 được tổ chức ISO  – một tổ chức phi chính phủ quản lý cùng với bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000. Tổ chức ISO có nhiệm vụ xây dựng và đưa ra các Tiêu chuẩn thống nhất cho các nước thành viên, tạo nên sự tương đồng về hệ thống tiêu chuẩn trên toàn cầu.

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. hoặc có thể gọi là Hệ thống quản lý chất lượng – Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hay gọi tắt là ISO 9001:2015. Đây là tiêu chuẩn trung tâm trong bộ tiêu chuẩn Quốc tế của tổ chức ISO.

Bộ tiêu chuẩn ISO ra đời nhằm mục đích giúp các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, áp dụng và vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, thỏa mãn nhu cầu cho người tiêu dùng.

Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 chính là “thông hành” quan trọng giúp sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng nhanh chóng, hiệu quả, tạo niềm tin để nâng tầm thương hiệu.

Khái quát nội dung chính của tiêu chuẩn chất lượng ISO

Tiêu chuẩn ISO 9001 đã trả qua 4 lần soát xét và hoàn thiện ở phiên bản thứ 5 chính là ISO 9001:2015. Tại tiêu chuẩn này sẽ quy định các nội dung cơ bản như sau:

Đối tượng áp dụng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một tiêu chuẩn chất lượng quan trọng nhưng sẽ có tính áp dụng bắt buộc cụ thể cho các đơn vị, doanh nghiệp, mà bất cứ mô hình sản xuất, kinh doanh nào cũng đều có thể được áp dụng.

Vì vậy, với các doanh nghiệp muốn có giải pháp hoàn hảo để xây dựng và vận hành đơn vị thành công thì ISO 9001 là lựa chọn đúng đắn.

Nguyên tắc tiêu chuẩn

Hệ thống quản lý chất lượng – Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính là nền tảng quan trọng đảm bảo các hoạt động chất lượng nhất. Khi áp dụng theo tiêu chuẩn này, doanh nghiệp cần dựa trên 7 nguyên tắc quan trọng là:

 • Tập trung mạnh mẽ vào khách hàng
 • Sự tham gia của lãnh đạo, lãnh đạo cao nhất.
 • Sự cam kết của toàn thể cán bộ công nhân viên
 • Việc tiếp cận cần thực hiện theo quá trình
 • Luôn luôn cải tiến, phát triển
 • Ra quyết định cần dựa trên bằng chứng
 • Quản lý tốt các mối quan hệ.
Chứng chỉ Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 cho sản phẩm, dịch vụ
Chứng chỉ Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 cho sản phẩm, dịch vụ

Nội dung tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Trong nội dung tiêu chuẩn sẽ quy định về các mục sau:

1. Phạm vi áp dụng:

Để đảm bảo theo Hệ thống quản lý chất lượng, đơn vị, doanh nghiệp cần chứng tỏ được khả năng cung cấp ổn định về sản phẩm, dịch vụ, cũng như sự thỏa mãn yêu cầu. Đồng thời, cần nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng khi áp dụng hiệu lực hệ thống tiêu chuẩn, luôn cải tiến để đảm bảo sự phù hợp, đúng quy định.

2. Bối cảnh của đơn vị, doanh nghiệp:

Các vấn đề chính trong nội dung Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này gồm:

 • Có sự am hiểu về đơn vị, doanh nghiệp.
 • Hiểu được nhu cầu, mong muốn của các bên liên quan.
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý.
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình xây dựng.

3. Sự lãnh đạo:

 • Lãnh đạo và cam kết
 • Chính sách chất lượng
 • Trách nhiệm và quyền hạn trong doanh nghiệp.

4. Hoạch định:

 • Về hành động giải quyết các rủi ro và cơ hội phát triển.
 • Mục tiêu chất lượng hoạch định cụ thể để đạt mục tiêu
 • Tiến hành hoạch định.

5. Hỗ trợ:

Về Nguồn lực, nhận thức, năng lực, trao đổi thông tin và thông tin được lập văn bản.

6. Nội dung Điều hành trong Tiêu chuẩn ISO 9001:2015:

 • Kiểm soát điều hành
 • Yêu cầu cơ bản đối với sản phẩm, dịch vụ.
 • Thiết kế và phát triển sản phẩm dịch vụ.
 • Kiểm soát các nhà cung cấp.
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Chuyển giao sản phẩm, dịch vụ.
 • Kiểm soát đầu ra phù hợp/không phù hợp.

7. Đánh giá kết quả:

 • Tiến hành theo dõi, đo lượng, đánh giá.
 • Đánh giá nội bộ.
 • Đánh giá, xem xét của lãnh đạo.

8. Cải tiến:

 • Khái quát.
 • Phân tích sự không phù hợp và hành động khách phục.
 • Tiến hành cải tiến liên tục.

Như vậy, khi áp dụng theo Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cơ bản sẽ có những nội dung chính như trên, từng bước xây dựng và triển khai hiệu quả sẽ giúp sản phẩm, dịch vụ không ngừng được tối ưu về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường.

Quy trình áp dụng tiêu chuẩn chất lượng và cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Doanh nghiệp, đơn vị khi muốn áp dụng theo Hệ thống quản lý chất lượng và được cấp chứng nhận ISO, cần thực hiện theoc ác bước sau:

 • Trước hết, cần tiến hành đăng ký cấp chứng nhận tại tổ chức có thẩm quyền, được tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế ISO ủy quyền cấp phép.
 • Chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ pháp lý đầy đủ.
 • Tiến hành hoạt động chứng nhận để đánh giá sự phù hợp so với yêu cầu trong Tiêu chuẩn.
 • Tiến hành xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với mục đích, mục tiêu và quy trình vận hành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thực hiện duy trì và giám sát hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.
 • Cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 cho đơn vị, với thời hạn 3 năm kể từ ngày ký ban hành.
 • Tiến hành đánh giá định kỳ hệ thống quản lý chất lượng hàng năm.
Lợi ích khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO
Lợi ích khi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO

Vai trò quan trọng của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Với những thông tin khái quát ở trên, có thể thấy Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 chính là một tiêu chuẩn quốc tế quan trọng. Mặc dù không áp dụng bắt buộc nhưng với nhu cầu và đòi hỏi của thị trường hiện nay, đây chính là điều kiện quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đơn vị, chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

Vậy, cụ thể Tiêu chuẩn này có vai trò như thế nào, mang đến lợi ích ra sao cho tổ chức, doanh nghiệp:

Tạo niềm tin cho khách hàng và đối tác

Một doanh nghiệp đạt chứng chỉ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chứng tỏ rằng đã thiết lập hiệu quả hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó, chính là sự cam kết cao nhất về chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tạo sự tín nhiệm của khách hàng và đối tác.

Không những vậy, tổ chức, doanh nghiệp sẽ không ngừng được mở rộng quy mô, nâng tầm thương hiệu trên thị trường.

Điều kiện đảm bảo cho chất lượng của sản phẩm, dịch vụ

Chỉnh bởi được áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn khoa học và chặt chẽ, quy trình tiến hành từ khâu đầu vào, sản xuất, hoàn thiện và phân phối sản phẩm, dịch vụ đều sẽ được đảm bảo. Vì vậy, sản phẩm sẽ không ngừng được cải tiến, phát triển và nâng cao chất lượng tốt nhất để đến tay người tiêu dùng.

ISO 9001:2015 tạo ra lợi thế cạnh tranh cao

Như đã nói, Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 chính là tấm vé thông hành quan trọng, là điểm cộng lớn để giúp doanh nghiệp chiếm ưu thế khi cạnh tranh trên thị trường. Bởi hiện nay, với các dự án từ tầm cỡ đến quy mô lớn đều yêu cầu phải có chứng chỉ chất lượng ISO, điều đó đảm bảo doanh nghiệp khi đã đạt chứng chỉ này sẽ thuận lợi hơn khi đấu thầu.

Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả

Ngay từ đầu áp dụng theo hệ thống quản lý tiêu chuẩn sẽ giúp cho các quy trình được chuẩn hóa, các bộ phận, nhân viên sẽ hiểu rõ về vai trò, trách nhiệm và các mục công việc cụ thể. Khi quy trình vận hành ổn định, sẽ giúp cho việc sản xuất hiệu quả, sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, hạn chế hư hỏng, lãng phí.

Quản lý rủi ro hiệu quả nhờ Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Một doanh nghiệp hoạt động sẽ rất khó để tránh được các rủi ro, tuy nhiên việc áp dụng theo tiêu chuẩn ISO sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp có khả năng nhận thức đúng và chủ động hơn để ứng phó khi có rủi ro. Đặc biệt, bởi quy trình áp dụng giúp sản xuất và kinh doanh hiệu quả cũng sẽ giảm thiếu các rủi ro, sự cố xảy ra.

Công ty bán nắp hố ga Phương Ninh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
Công ty bán nắp hố ga Phương Ninh áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng

Công ty Phương Ninh – Đơn vị đạt chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Phương Ninh là một trong những đơn vị chuyên sản xuất và bán nắp hố ga, song chắn rác… cùng nhiều sản phẩm công nghệ môi trường khác, luôn cam kết cao nhất về chất lượng và dịch vụ ưu đãi. Trong những năm qua, doanh nghiệp chúng tôi không ngừng nhận được sự tín nhiệm của khách hàng và đã thực hiện rất nhiều dự án quy mô, cung cấp các sản phẩm đa dạng, chất lượng nhất, đáp ứng mọi yêu cầu.

Để có được những thành quả này, chính là nhờ việc áp dụng theo các Tiêu chuẩn hàng đầu như Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Tiêu chuẩn BS EN 124. Quy trình vận hành sản xuất và quản lý luôn đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả nhất, cung cấp đầy đủ các chứng chỉ chứng nhận để chứng thực cho sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Công ty bán nắp hố ga Phương Ninh với các sản phẩm đa dạng từ các chất liệu như composite, inox, gang… cho đến mẫu mã kiểu dáng đầy thẩm mỹ, cùng giá cả cạnh tranh, dịch vụ hoàn hảo và hỗ trợ vận chuyển lắp đặt trên toàn quốc, là thương hiệu Top đầu Việt Nam hiện nay.

Quý khách có nhu cầu tìm hiểu và mua các sản phẩm như song chắn rác, nắp hố ga… đạt chứng chỉ chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hãy đến với Phương Ninh – Chúng tôi cam kết sẽ tư vấn tận tình, cung cấp các sản phẩm chất lượng nhất, thỏa mãn mọi nhu cầu và yêu cầu của công trình.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NINH

 • Trụ sở chính: Số nhà 25 ngách 18/17 đường Đại Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Xưởng đúc: Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
 • Gmail: baogianaphoga@gmail.com
 • Website: bannaphoga.vn
 • Fanpage: Nắp hố ga Phương Ninh
 • Hotline: 0968 813 832 – 0828.663.661

Trên đây là những thông tin tìm hiểu về Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế hàng đầu Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, có thể thấy được tầm quan trọng và lợi ích mà tiêu chuẩn này mang lại khi doanh nghiệp áp dụng hiệu quả. Chính vì vậy, các đơn vị cần chú trọng để đảm bảo các sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tay khách hàng.

Bài Viết Mới

CHỨNG CHỈ SẢN PHẨM

Tiêu chuẩn iso gang đúc
Công bố hợp chuẩn gang đúc
Tiêu chuẩn BS EN 124

ĐƠN VỊ CUNG CẤP NẮP HỐ GA, SONG CHẮN RÁC CHẤT LƯỢNG TOP ĐẦU VIỆT NAM

Sản phẩm bền đẹp, mẫu mã đa dạng, có thể gia công sản xuất theo yêu cầu đặc thù theo công trình khách hàng

Chính sách hỗ trợ vận chuyển sản phẩm giao hàng tại chân công trình trên phạm vi toàn quốc

Cho phép kiểm tra hàng trên xe đầy đủ chính xác mẫu mã, kích thước, sản phẩm tại chân công trình đúng cam kết theo hợp đồng kí kết

Bảo hành sản phẩm 12 tháng từ ngày bàn giao sản phẩm cho quý khách hàng

+400 DỰ ÁN ĐÃ BÀN GIAO

Dự Án Nắp Hố Ga Campuchia
Dự Án Lào
Phan Rang Tháp Chàm
Dự Án Lộc An - Bình Sơn
Trung Tâm Hội Nghị Lào Cai
Dự Án Quốc Lộ 18A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *